Poradíme vám / Profesionálny náhradný rodič – alternatíva zamestnania

Centrum pre deti a rodiny SvidníkProfesionálny náhradný rodič – alternatíva zamestnania

Čo je profesionálna náhradná rodina a profesionálny náhradný rodič?

Profesionálna náhradná rodina (PNR) predstavuje určitú formu ústavnej starostlivosti, ktorá dáva dieťaťu príležitosť života v reálnych podmienkach rodiny. Primárnym cieľom PNR je dočasné poskytnutie domova dieťaťu a stálosť blízkej osoby, kým nebude možný jeho návrat do biologickej rodiny, prípadne do náhradnej rodiny.

Zamestnávateľom profesionálneho náhradného rodiča je centrum pre deti a rodiny, pričom svoju prácu vykonáva zamestnanec  24 hodín denne vo svojej domácnosti, poskytovaním starostlivosti dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou alebo výchovným opatrením, prioritne deťom do 6 rokov. Od profesionálneho náhradného rodiča sa však vyžaduje, aby zvládol starostlivosť o dieťa akéhokoľvek veku s akýmikoľvek potrebami. Ak sa starostlivosť zabezpečuje jedným zamestnancom centra, je poskytovaná najmenej jednému dieťaťu a najviac trom deťom a mladým dospelým.  Ak sa starostlivosť zabezpečuje manželmi, ktorí sú zamestnancami centra, vychovávajú  najmenej dve a najviac šesť detí a mladých dospelých.

Pre dieťa je dôležitá kvalita sociálnych vzťahov, v ktorých žije a kvalita citových väzieb, ktoré sa vytvárajú medzi ním a členmi náhradnej rodiny.  Profesionálny náhradný rodič vykonáva činnosti v takom rozsahu, ako vychovávateľ v samostatne usporiadanej skupine s rozdielom, že ich uskutočňuje v prostredí svojej domácnosti a mieste, kde jeho rodina žije. Prijatie dieťaťa do PNR, nie je ľahkou a bezproblémovou záležitosťou, zo začiatku sa objaví niekoľko zmien, ktoré sa vedia ustáliť a vytvoriť nové fungovanie rodiny.

Podmienky zamestnania a výhody práce profesionálnych náhradných rodičov

Samotné zamestnanie profesionálneho náhradného rodiča (PNR) nie je iba prácou. Úlohy, ktoré súvisia s vykonávaním sú náročné a vo svojej podstate ide o životné poslanie. Človek, ktorý má záujem stať sa profesionálnym náhradným rodičom nemôže očakávať koniec pracovnej doby, pretože ide o poskytovanie 24 hodinovej starostlivosti dieťaťu.

Od začiatku, nielen profesionálneho náhradného rodiča ale aj jeho rodinu, čakajú dôležité úlohy ako bezpodmienečne prijať dieťa do svojej rodiny, hojiť či zmierniť dopady traumy z opustenia, uspokojovať jeho zanedbané vývinové potreby, pomôcť dieťaťu prepracovať negatívne zážitky a podporovať jeho sebaúctu a vytvárať nádej do budúcnosti.

Aj napriek možno zložitým úlohám, ktoré profesionálneho náhradného rodiča čakajú, ide o prácu, ktorá nie je odmeňovaná iba platom, ale aj spokojným rozvojom dieťaťa, ktoré vás odmení jeho láskou.

Aké vzdelanie sa vyžaduje?

Ak má niekto záujem stať sa PNR, nepotrebuje na to špeciálne vzdelanie. Stačí ak ukončil nižšie stredné odborné vzdelanie, stredné odborné vzdelanie, úplné stredné všeobecné vzdelanie, úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie. Najdôležitejšie je absolvovanie prípravy na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti. Bez tejto prípravy sa nemôže stať PNR. Rozsah takejto prípravy je 60 hodín (ak fyzická osoba ukončila úplné stredné vzdelanie) alebo 80 hodín (ak fyzická osoba ukončila stredné vzdelanie). Najmenej 21 hodín z celkového času prípravy tvorí nácvik praktických zručností. Príprava na vykonávanie profesionálnej náhradnej starostlivosti v centre zahŕňa právne predpisy, vývin a potreby dieťaťa, nácvik praktických zručností vo výchove a pod. Odporúčaná dĺžka trvania prípravy je najviac tri mesiace, pričom čistý časový fond je 60 resp. 80 hodín (resp. 21 hodín, ak ide o súvislé vzdelávanie bez prestávok). Po ukončení prípravy je vypracované zhodnotenie prípravy.

Kde sa dá absolvovať príprava na PNR?

Prípravu na vykonávanie PNR je možné absolvovať v rôznych centrách pre deti a rodiny (CDR). Takúto prípravu v CDR vedie sociálny pracovník, psychológ a podľa potreby špeciálny pedagóg. Centrá pre deti a rodiny majú časové intervaly, v ktorých realizujú prípravu profesionálneho náhradného rodiča. Novinkou pre záujemcov absolvovania prípravy je, že nemusia čakať na to, aby sa naplnil minimálny počet záujemcov. Príprava môže byť začatá aj s jedným záujemcom.

Kedy prebieha príprava na PNR vo Svidníku?

V CDR Svidník sa najbližšia príprava bude realizovať v termínoch 15.05.-15.07.2021 a 15.10.-15.12.2021 (v závislosti aj od momentálnej koronakrízy).

Aká je mzda PNR?

Výška mzdy závisí od výšky minimálnej mzdy na Slovensku a vypočítava sa ako jej 1,4 násobok + základný príplatok + ďalšie príplatky. Priemerná hrubá mzda sa pohybuje okolo 1289 €, avšak tá sa odvíja od počtu zverených detí, náročnosť celodennej starostlivosti, zdravotného stavu dieťaťa a pod.

Kde sa môžu záujemcovia o PNR kontaktovať?

Záujemcovia o PNR sa môžu kontaktovať na:socialne(zavináč)detskydomovsvidnik.sk alebo telefonicky na 054 752 2851. Viac informácii nájdete aj na www.detskydomovsvidnik.sk alebo na www.facebook.com/svidnik.cdr.sk

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Príprava na PNR 2021

  Prípravu na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je možné absolvovať v 15.05.-15.07. a 15.10.-15.12.2021...
  Pridané/aktualizované: 19.03.2021
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec