Archív aktualít / Informácia o voľnom pracovnom mieste – psychológ CDR SK 2021/03 OZ

Centrum pre deti a rodiny SvidníkInformácia o voľnom pracovnom mieste – psychológ CDR SK 2021/03 OZ

VPM

Centrum pre deti a rodiny Svidník (ďalej len „Centrum“), Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

...v súlade s § 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje výberové konanie...

Číslo výberového konania: CDR SK 2021/03 OZ

Názov pracovnej pozície: psychológ – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných miest: 1

Dĺžka pracovného pomeru: doba určitá – počas zastupovania zamestnanca na materskej dovolenke

Miesto výkonu práce: Centrum (vrátane jeho prevádzok)

Hlavné úlohy: Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, najmä poskytovanie odborných psychologických služieb v Centre v záujme efektívneho fungovania zariadenia s dôrazom na duševné zdravie detí a mladých dospelých, vykonávanie informačnej, diagnostickej, preventívnej a poradenskej činnosti pre Centrum, poradenstvo v oblasti osobnostného, citového a sociálneho vývinu detí a mladých dospelých

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore psychológia (jednoodborové štúdium)

Platová trieda: Príloha č. 4 k Nariadeniu vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa stanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Mzdové ohodnotenie: od 998,00 € v závislosti od platového stupňa (počet rokov započítanej praxe)

Termín doručenia žiadosti: 25.06.2021 (vrátane)
Termín výberového konania:
29.06.2021
Termín nástupu:
01.07.2021

Popis pracovnej činnosti:

Odborná činnosť vykonávaná psychológom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Poskytovanie pomoci pri riešení  problémov a náročných situácií v osobnom a rodinnom živote so zámerom udržiavať duševné zdravie vrátane preventívno-výchovnej činnosti v tejto oblasti:

  • Poskytovanie psychologicko-poradenskej starostlivosti o deti Centra.
  • Poskytovanie odborných služieb metódami školskej psychológie (príprava metód, programov a foriem práce).
  • Dodržiavanie metodických, odborných a etických zásad využitia psychologických testov a získaných informácií.
  • Spolupráca s vedením Centra, sociálnymi pracovníkmi, ďalšími odbornými zamestnancami, zamestnancami samostatne usporiadaných skupín a profesionálnymi náhradnými rodičmi.
  • Vypracovávanie správ o psychologickom poradenstve či vyšetrení klientov.
  • Vykonávanie psychologického poradenstva v otázkach profesijného vývinu s pozornosťou na žiakov so špeciálnym vzdelávaním.
 • a iné.


KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón:  0905 246 531 | E-mail: riaditel@svidnik.cdr.sk | Web: www.svidnik.cdr.sk
Adresa na doručenie žiadostí: Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

 

PRÍLOHA - PLNÉ ZNENIE INZERÁTU:

cdr-svidnik-vpm-2021-03-psycholog-01-oznamenie.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Príprava na PNR 2021

  Prípravu na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je možné absolvovať v 15.05.-15.07. a 15.10.-15.12.2021...
  Pridané/aktualizované: 19.03.2021
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec