Archív aktualít / Informácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pracovník

Centrum pre deti a rodiny SvidníkInformácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pracovník

VPM

Centrum pre deti a rodiny Svidník (ďalej len „Centrum“), Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

...v súlade s § 6 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje výberové konanie...

Číslo výberového konania: CDR SK 2019/06 NP DEI NS III – podaktivita 1.4.

Názov pracovnej pozície: sociálny pracovník – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti III - podaktivita č. 1.4. v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Počet voľných miest: 2 (doba určitá, do skončenia projektu)

Miesto výkonu práce: Centrum (vrátane jeho prevádzok)

Hlavné úlohy: Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na zabezpečovanie komplexnej odbornej pomoci a starostlivosti o dieťa a jeho rodinu s cieľom sanácie rodinného prostredia a podpora procesu deinštitucionalizácie centier zlepšením personálneho a profesijného zabezpečenia odborných tímov centier s ťažiskovým zameraním na rozvoj multidisciplinárneho prístupu v odbornej pomoci

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca

Platová trieda: 8 (Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. – Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k 01.01.2019)

Mzdové ohodnotenie: 806,00 € – 930,00 € v závislosti od platového stupňa

Termín doručenia žiadosti: 25.11.2019 (vrátane)
Termín výberového konania:
28.11.2019
Termín nástupu:
01.01.2020

Kvalifikačné predpoklady:

 • VŠ II. stupňa, študijný odbor sociálna práca (zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny a o zmene a doplnení niektorých zákonov)
 • prax je výhodou
 • výhodou je ovládanie iného ako úradného jazyka, ktorý sa bude definovať podľa regiónu (maďarský, rómsky, rusínsky a pod.) a vodičské oprávnenie skupiny B

Vzorová náplň práce:

Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na prácu s dieťaťom a jeho rodinou počas výkonu opatrení SPOD a SK v centre pre deti a rodiny (ďalej len „centrum“) na základe plánu sociálnej práce s dieťaťom a jeho rodinou, ktorý je vypracovaný v spolupráci s úradom práce sociálnych vecí a rodiny a to najmä:

 • vykonávanie sociálnej práce v prirodzenom prostredí, v náhradnom prostredí v otvorenom prostredí a v prostredí utvorenom a usporiadanom na výkon opatrení SPOD a SK v súlade s účelom neodkladného alebo výchovného opatrenia,
 • spolupráca s príslušnými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPOD a SK,
 • poskytovanie sociálneho a špecializovaného poradenstva,
 • poskytovanie sociálnej diagnostiky a spolupráca pri odbornej diagnostike,
 • participácia pri zabezpečovaní ďalších odborných metód pre klienta,
 • odborné metódy sociálnej práce pri voľbe postupov riešenia sociálnej situácie klienta,
 • participácia na vyhodnocovaní plnenia účelu výchovného opatrenia a navrhovaní ďalšieho postupu,
 • súčinnosť pri zhodnocovaní neodkladného opatrenia dieťaťa a navrhovaní ďalšieho postupu,
 • účasť na tvorbe a na realizácii vzdelávacích, tréningových a rozvojových programov,
 • spolupráca so zainteresovanými subjektmi a konzultácie na účely rozhodovania o voľbe a uplatňovaní opatrení SPOD a SK,
 • spolupráca s ostatnými zamestnancami centra a úradmi práce, sociálnych vecí a rodiny,
 • plnenie ďalších úloh v zmysle pokynov nadriadeného.


KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón:  054/ 752 2851 | E-mail: info@detskydomovsvidnik.sk | Web: www.detskydomovsvidnik.sk
Adresa na doručenie žiadostí: Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

 

PRÍLOHA - PLNÉ ZNENIE INZERÁTU:

cdr-svidnik-vpm-2019-06-socialny-np-dei3-ns-01-oznamenie.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Informácia o voľnom pracovnom mieste – psychológ CDR SK 2021/02 NP DEI III.

  Termín doručenia žiadosti: 25.06.2021 (vrátane)...
  Pridané/aktualizované: 13.05.2021
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Príprava na PNR 2021

  Prípravu na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je možné absolvovať v 15.05.-15.07. a 15.10.-15.12.2021...
  Pridané/aktualizované: 19.03.2021
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec