Archív aktualít / Informácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ

Centrum pre deti a rodiny SvidníkInformácia o voľnom pracovnom mieste – vychovávateľ

VPM

Centrum pre deti a rodiny Svidník (ďalej len „Centrum“), Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

...v súlade s § 6 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje výberové konanie...

Číslo výberového konania: CDR SK 2019/05 PZ

Názov pracovnej pozície: vychovávateľ, v súlade s § 12 až § 24 zákona č. 317/2009 Z. z., vychovávateľ ako pedagogický zamestnanec, zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme

Počet voľných miest: 1

Miesto výkonu práce: Centrum (vrátane jeho prevádzok)

Hlavné úlohy: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zameraná na rozvíjanie tvorivých schopností detí a mládeže v čase mimo vyučovania v oblasti využívania voľného času, spoločenských vied a prírodných vied vrátane vypracúvania programov výchovnej a záujmovej činnosti alebo výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi a so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spojená s poradenskou činnosťou a diagnostikovaním

Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné odborné vzdelanie, alebo vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa podľa „Časť XIII. Vychovávateľ“ alebo „Časť XIV. Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením“ Prílohy č. 1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov pre uvedenú pozíciu

Mzdové ohodnotenie: Príloha č. 1 k  nariadenia vlády SR č. 388/2018 Z. z. „Platové tarífy pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“

Termín doručenia žiadosti: 26.07.2019 (vrátane)
Termín výberového konania: 29.07.2019
Termín nástupu: Júl 2019

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón:  054/ 752 2851 | E-mail: info@detskydomovsvidnik.sk | Web: www.detskydomovsvidnik.sk
Adresa na doručenie žiadostí: Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

PRÍLOHA - PLNÉ ZNENIE INZERÁTU:

cdr-svidnik-info-vpm-2019-05-pz-vychovavatel-01-oznamenie.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Informácia o voľnom pracovnom mieste – psychológ CDR SK 2021/02 NP DEI III.

  Termín doručenia žiadosti: 25.06.2021 (vrátane)...
  Pridané/aktualizované: 13.05.2021
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Príprava na PNR 2021

  Prípravu na vykonávanie profesionálneho náhradného rodičovstva je možné absolvovať v 15.05.-15.07. a 15.10.-15.12.2021...
  Pridané/aktualizované: 19.03.2021
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec