Archív aktualít / Informácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pracovník

Centrum pre deti a rodiny SvidníkInformácia o voľnom pracovnom mieste – sociálny pracovník

VPM

Centrum pre deti a rodiny Svidník (ďalej len „Centrum“), Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

...v súlade s § 6 Zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 552/2003 Z. z.“) vyhlasuje výberové konanie...

Číslo výberového konania: CDR SK 2019/04 NP DEI NS III – podaktivita 1.4.

Názov pracovnej pozície: sociálny pracovník – zamestnanec pri výkone práce vo verejnom záujme v rámci Národného projektu Podpora deinštitucionalizácie náhradnej starostlivosti II I- podaktivita č. 1.4. v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

Počet voľných miest: 1 (doba určitá, do skončenia projektu)

Miesto výkonu práce: Centrum (vrátane jeho prevádzok)

Hlavné úlohy: Vykonávanie sociálnej práce so zameraním na zabezpečovanie komplexnej odbornej pomoci a starostlivosti o dieťa a jeho rodinu s cieľom sanácie rodinného prostredia a podpora procesu deinštitucionalizácie centier zlepšením personálneho a profesijného zabezpečenia odborných tímov centier s ťažiskovým zameraním na rozvoj multidisciplinárneho prístupu v odbornej pomoci

Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore sociálna práca

Platová trieda: 8 (Príloha č. 3 k zákonu č. 553/2003 Z. z. – Základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k 01.01.2019)

 

Mzdové ohodnotenie: 806,00 € – 930,00 € v závislosti od platového stupňa

Termín doručenia žiadosti: 26.07.2019 (vrátane)
Termín výberového konania:
29.07.2019
Termín nástupu:
01.08.2019

KONTAKT PRE POSKYTNUTIE INFORMÁCIÍ:

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  Mgr. Ľubomír Sluk, riaditeľ
Telefón:  054/ 752 2851 | E-mail: info@detskydomovsvidnik.sk | Web: www.detskydomovsvidnik.sk
Adresa na doručenie žiadostí: Centrum pre deti a rodiny Svidník, Partizánska 306/6, 089 01 Svidník

PRÍLOHA - PLNÉ ZNENIE INZERÁTU:

cdr-svidnik-info-vpm-2019-04-socialny-pracovnik-np-dei3-ns-01-oznamenie.pdf

Centrum pre deti a rodiny Svidník">Aktuality

 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">UPOZORNENIE z dôvodu preventívnych opatrení COVID-19!

  Zvýšená hygiena, zákaz návštev rodinných príslušníkov a verejnosti...
  Pridané/aktualizované: 11.03.2020
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Pohotovostný kontakt

  24-hodinová pohotovostná služba
  umiestňovanie, krízové situácie...
  0907 703 707
  Pridané/aktualizované: 17.09.2018
 • Centrum pre deti a rodiny Svidník">Od histórie až po súčasnosť 1947-2017 (video)

  4. mája sa konalo slávnostné stretnutie pri príležitosti 70. výročia založenia detského domova. Pri tejto príležitosti bol v úvode slávnostnej akadémie predstavený krátky film - prierez siedmych dekách histórie domova až po jeho súčasnosť.
  Pridané/aktualizované: 05.05.2017

Centrum pre deti a rodiny SvidníkRýchla správa

Meno:

E-mail:

Text správy:

Opíšte reťazec z obrázka:

Overovací reťazec
Vygenerovať nový reťazec